سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اصغر قدیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در سالهای اخیر پیشرفتهای بدست آمده در تکنولوژی الکترونیک قدرت، باعث تحقق سیستمهای انتقال AC انعطاف پذیر یا (Flexible Ac Transmision System) FACTS شده است . خازن سری کنترل شده با تایریستور،(Thyirstor Controlled Series Capacitor) TCSCنیز یکی از ادوات FACTSمی باشد که دارای مزایایزیادی نسبت به جبران ساز های مرسوم سری از جمله توانایی بهبود پایداری گذرا، از بین بردن SSR ، میرا سازی نوسانات توان، رفع خطا و … می باشد . [۱]
در این مقاله کاربرد یک TCSC کنترل شده با منطق فازی جهت بهبود حالت گذرای سیستم قدرت مورد توجه قرار می گیرد . در کنترل کننده فازی ارائه شده، تغییرات سرعت ژنراتور نسبت به سرعت سنکرون و شتاب آن بعنوان ورودی های کنترل کننده انتخاب شده اند و خروجی کنترل کننده بر روی راکتانس TCSC اثر گذاشته و با تغییر امپدانس سری باعث کنترل سیستم به نحو مطلوب می شود . نتایج شبیه سازی بر روی یک سیستم قدرت نمونه نشان می دهد که کنترل کننده فازی مورد استفاده، برای بهبود حالت گذرای سیستم مذکور بسیار مؤثر بوده و نسبت به انواع خطا در سیستم مقاوم می باشد .