سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدهادی افروزه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،- مسئول مکاتبات
ناصر پرهیزگار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حامد خدادادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:
جهت دستیابی به عملکرد مناسب بویلر، متغیرهای دینامیکی مانند فشار درام، فشار بخار و سطح آب درام باید کنترل شوند. در این مقاله مدلخطی تغییر ناپذیر با زمان بویلر پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مدل بویلر فوق ممکن است با عدم قطعیت هایی همراه باشد. با توجه به عدم قطعیت ها و دینامیک های مدل نشده سیستم بویلر یک کنترل کننده فازی تطبیقی طراحی و پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده عملکرد بسیار خوب کنترل کننده فازی تطبیقی طراحی شده در کنترل سیستم بویلر و همچنین غلبه بر عدم قطعیت های پارامتری آن می باشد.