سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین یغمایی مقدم – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده کامپیوتر مرکز تحقیقات ف
ریحانه مددیان – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده کامپیوتر مرکز تحقیقات ف
مونا غلامیان – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده کامپیوتر مرکز تحقیقات ف
عبدالرضا سوادی – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده کامپیوتر مرکز تحقیقات ف

چکیده:

کیفیت سرویس یکی از مباحث مهم در اینترنت امروزی می باشد.احتیاجات کیفیت سرویس برنامه ها و کاربران مختلف اینترنت متفاوت است. روش های متفاوتی برای تامین کیفیت سرویس مورد نیاز در اینترنت ارائه شده است. یکی از روش های جدید تامین کیفیت سرویس، مدل سرویس های جدا شده نسبی می باشد. دراین مقاله، یک مدل فازی مناسب برای تامین کیفیت سرویس درسرویس های جدا شده نسبی ارائه شده است. مدل ارائه شده مبتنی بر روش JOBS که از جدیدترین روش های جداسازی سرویس ها است، می باشد. مدل پیشنهادی درمحیط شبیه ساز ns2 پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده برتری روش پیشنهادی فازی نسبت به روش غیرفازی می باشد.