سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ساسان رضوانی آهنگر کلایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زهرا رحمانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهروز رضایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
در این مقاله روشی برای کنترل ارتفاع در سیستم سه تانک بر مبنای روش کنترل لغزشی انتگرالی پیشنهاد می شود. ابتدا معادله های حالت سیستم سه تانک با یک تغییر متغیر با توجه به یک تابع تبدیل دلخواه به فرم ساده تری مدل می شود و سپس طراحی کنترل کننده لغزشی انتگرالی بر اساس مدل تولیدی حاصل انجام می شود همچنین پایداری آن با قضیه لیاپانف اثبات شده است. هدف از استفاده از روش لغزشی انتگرالی کمتر کردن تلاش کنترلی برای رسیدن به سطح لغزش و دستیابی به پاسخ مطلوب در سیستم کنترل حلقه بسته می باشد همچنین محافظه کاری کنترل در انالیز سیستم های حلقه بسته از مزایای مد کنترل لغزشی انتگرالی می باشد که در این مقاله می توان این نتایج را در شبیه سازی مشاهده کرد.