سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم شیبانی نژاد – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید ایران منش – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گرو
سیدهادی حسینی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:

عدم دقت درمدل ممکن است ناشی از عدم قطعیتهای پلان، یا به خاطر انتخاب هدف دار یک نمایش ساده شده از دینامیکهای سیستم باشد. از دیدگاه کنترل، عدم دقت درمدلسازی را می توان به دو نوع اصلی طبقه بندی کرد: عدم قطعیتهای ساختاری و عدم قطعیتهای غیر ساختاری، نوع اول به عدم دقت درجملاتی که واقعا در مدلهستند مربوط می شود، در حالی که نوع دوم به عدم دقت درمرتبه سیستم. یک روش ساده برای کنترل مقاوم این گونه سیستمها، روش کنترل لغزشی نامیده میشود. در این مقاله به معرفی دو روش مختلف طراحی کنترل کننده مد لغزشی پرداخته می شود. در نهایت با استفاده از روش مذکور کنترل کننده ای برای آونگ معکوس طراحی می شود.