سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حامد حسنوند – دانشجووی دکتری شرکت برق منطقه ای تهران ایران
بابک مظفری – دانشیار گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
محمدرضا عاروان – دانشیار گروه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ایران
تورج امرایی – استادیار گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران

چکیده:
دراین مقاله میراسازی نوسانات بین ناحیه ای بااستفادها زSVC و STATCOM مورد بررسی قرارمیگیرد به منظور بهبود میرایی نوسانات تجهیزات مذکور می بایست با کنترل کننده تکمیلی میراساز SDC مجهز شوند سیگنال فیدبک مناسب SDC بااستفاده ازتحلیل مقادیرتکین هانکل Hankel Singular Value وصفرهای سمت راست Right-Half Plane-zeros انتخاب میشود درنهایت یک تابع هدف مناسب به منظور انتقال مقدارویژه بحرانی سیستم معرفی شده و درقالب هماهنگ سازی مابین تجهیزات مذکور و پایدارساز سیستم قدرت توسط الگوریتم تجمعی ذرات بهینه میشود به منظور راستی آزمایی مقاوم بودن کنترل کننده پیشنهادی چندنقطه کارمتفاوت مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج تاثیر مناسب کاربرد ادوات مورد مطالعه را دربهبود میرایی سیستم قدرت چندماشینه تحت شرایط مختلف تغییرنقطه کارنشان میدهند