سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد فرهادی امینه – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
فرید شیخ الاسلام – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ، کنترل کننده های فازی تطبیقی جدیدی براساس مدل تاکاگی -سوگنو ، برای گروه بزرگی از سیستمهای غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته اند . کنترل کننده های مورد نظر ، از روشهای مستقیم و غیرمستقیم طراحی کنترل کننده های فازی تطبیقی نتیجه گ یری شده اند ، بطوریکه پارامترها در قسمت تالی مدل تاکاگی -سوگنو ، همانند روشهای فازی تطبیقی بگونه ای تطبیق می یابند تا کنترل کننده های فازی تطبیقی مذکور بهترین تقریب از کنترل خطی شده با فیدبک مربوطه باشد . معمو ً لا روشهای طراحی پیچیده ای جهت تعیین پارامترهای کنترل کننده های فازی تاکاگی-سوگنو لازم می باشد ، اما در این مقاله با یکی کردن پارامترهای تطبیق با پارامترهای تاکاگی -سوگنو ، الگوریتم طراحی بسیار آسانتر از روشهای موجود می شود . نتایج شبیه سازی روی سیستم پاندول معکوس ، مؤید ویژگیهای کنترل کننده ارائه شده ، می باشد