سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز رضایی – کارشناس ارشد برق مهندسین مشاور قدس نیرو
محمدرضا جاهد مطلق – استادیار دانشکده کام پیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
زهرا رحمانی چراتی – دانشجو دکترا دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستم خط انتقال به طور ذاتی یک سیستم غیرخطی است و از آنجائیکه طراحی کنترل کننده های آن اصولا بر پایهروشهای خطی صورت می گیرد، با عدم قطعیت بسیاری در این سیستم مواجههستیم . از اینرو استفاده از روشهای غیر کلاسیک می تواند در طراحی این سیستم بسیار مفیدد باشد . در این مقاله ابتدا کنترل کننده های محلی این سیستم را از طریق روش مکان هندسی ریشه ها ( روش کلاسیک ) طراحی می نماییمو پس از آن یک کنترل کننده جریان برای مبدل یکسوکننده این سیستم از طریق روش QFT که روشی غیر کلاسیک و مقاوم است، طراحی می گردد . و در آخرین مرحله طراحی نیز، کنترل کننده های فازی که جایگزین مناسبی برای کنترل کننده های کلاسیک می باشند، طراحی می گردد . سیستم فازی مورد استفاده در این مقاله بر اساس زوجهای ورودی و خروجی کنترل کننده و اطلاعات خبره طراحی شده است . شایان ذکر است که در مبدل اینورتر کنترل کننده زاویه خاموشی بر اساس هر دو روش کلاسیک و فازی طراحی می گردد . در هر مرحله با توجه به مدل نمونه شبیه سازی لازم انجام می شود . در نهایت نیز مقایسه ای بین روشهای ذکر شده صورت می گیرد .