سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رفیعی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود
احمدرضا امیراحمدی –
محمدحسن کردی –
علی دستفان –

چکیده:

از آنجا که طراحی جبران کننده برای مبدل هایdc/dc اغلب بر مبنای مدل دینامیکی صورت می گیرد ، پاسخ سیگنالبزرگ و راه اندازی مطلوب با استفاده از این نوع طراحی بدست نمی آید. به منظور بهینه کردن پاسخ راه اندازی مبدلdc/dcمانند بسیاری از مسائل بهینه سازی ، حل همزمان دو تابع تا حدودی متعارض مطرح می گردد به گونه ای که بهبود یکی مستلزم خراب ترشدن دیگری می باشد . در چنین شرایطی استفاده از مفاهیم تئوری بازی ها بسیار کارآمد است، اما از آنجا که این مسائل پیچیده تر ازآن است که بتوان آن ها را با روش های تحلیلی بررسی کرد از روش های عددی و مفاهیم تئوری بازی ها استفاده می شود . یکی ارکارامدترین این روش ها روشStrength Pareto است.در این مقاله برای اولین بار استفاده از روش فوق در بهینه سازی پاسخ راه اندازی مبدلBoost مورد بررسی قرار گرفته و سطح بهینه پرتو که در واقع یک سری از پاسخ های بهینه می باشد حاصل شده است. با توجه به سطح بهینه پرتو می توان انتخابی کاملا آگاهانه در مورد نقطه بهینه بدست آورد و با توجه به اهدافی که از اهمیت بیشتری برخوردار است پاسخ بهینه را انتخاب کرد. همچنین می توان همسایگی نقطه بهینه را بررسی کرده و یک مصالحه بسیار مناسب بین پاسخ های بهینه انجام داد، نتایجی که توسط شبیه سازی برنامهMATLAB به دست امده است مزایای این روش را کاملا آشکار می کند.