سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – دانشگاه تربیت مدرس
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی خاکی صدیق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از عمومی ترین نوع اغتشاش در شبکه های صنعتی تغییرات ولتاژ می باشد بارهایی مانند موتورهای القائی بزرگ تغییرات زیادی را برروی ولتاژ شبکه ایجاد می نماید . این نوع از بارها خیلی به سطح ولتاژ حساس می باشند . یکی از ابزارهای اساسی که این نوع اغتشاش را در شبکه از بین می برد، کنترل توان راکتیو می باشد هم اکنون کنترل توان راکتیو بدلیل بوجود آمدن انواع جدیدی از SVC های قابل کنترل توسعه یافته است . در این مقاله به روش نوینی در زمینه طراحی جبران ساز توان راکتیو پرداخته می شود . این روش بر مبنای روش LQGLTR می باشد . نتایج ناشی از شبیه سازی بیانگر این مطلب هستند که طراحی انجام گرفته توسط روش مذکور علاوه بر بهبود سرعت گیری موتورها، رفتارگذاری پاسخ نیز محدوده مطلوب قرار می گیرید . همچنین اغتشاشات اعمالی به سیستم نیز بخوبی از پاسخ سیستم حذف می شوند .