سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین مهرابیان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو
شهریار بزرگمهری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو

چکیده:

با توجه به اهمیت دفع بهداشتی زباله های جامد شهری و بازیافت انرژی از آنها نیروگاههای زباله سوز بعنوان گزینه مناسب در کشورهای مختلف دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است . بگونه ای که از سال ۲۰۱۰ دفن زباله قابل اشتعال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع گردیده است و تنها روش مورد توافق در این کشورها نیروگاه های زباله سوز می باشد . نیروگاههای زباله سوز دارای سیستمهای پیچیده تر از نیروگاههای حرارتی متعارف می باشد و مهمترین عضو مجموعه نیروگاه زباله سوز کوره آن می باشد که بعنوان قلب نیروگاه در نظر گرفته می شود . لذا با توجه به شرایط زباله تهران و رطوبت بالا ی آن، طراحی مناسب کوره نیروگاه زباله سوز و راهکار مناسب جهت افزایش ارزش حرارتی آن مورد بررسی قرار گرفته است . با کاهش درصد رطوبت زباله تهران
و رساندن آن به حد %۳۰ میتوان به ارزش حرارتی مطلوب ۱۱,۳۷۵ MJ/kg رسید که در نتیجه آن یک کوره نیروگاهزباله سوز با ظرفیت ۴۰۰ تن زباله در روز توان حرارتی۵۲,۷ MW را دارا می باشد و همچنین یک نیروگاه با سهکوره زباله سوز و ظرفیت انهدام ۱۲۰۰ تن زباله در روز در حدود ۳۲ MW ظرفیت تولید برق را خواهد داشت