سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر اشکریز – دانشگاه ایالتی نیویورک (بوفالو)
محمدصادق صادقی پور – دانشگاه صنعتی شریف
حسن فرزاد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در راکتها و موشکهایی که با سوخت جامد کار می کنند عامل تعیین کننده تغییرات فشار محفظه احتراق در طی زمان سوزش، شکل وهندسه اولیه سوخت جامد در محفظه احتراق است. با تغییر شکل اولیه سوخت جامد،سطح موثر سوزش و در نتیجه فشار وتر است تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر تئوری پدیده سوزش سوخت جامد مسئله ای است با مرزهای متحرک ، در این بررسی این پدیده توسط روش عددی دو بعدی فلر شبیه سازی می شود و پس از آن تاثیرات عواملی نظیر شعاع انحنای سوخت در نقاط مختلف وسوزش فرسایشی بر روی نرخ سوزش نیز بررسی می شوند.