سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی اصغری –

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در یخچال – فریزرهای معمولی وجود دارد، تشکیل برف ک روی سطح اوپراتور اس ت که پس از مدتی تبدیل به یخ شده وبه علت عایق بودن، از انتقال حرارت مناسب بین هوای داخل یخچال – فریزر ومبرد داخل لوله های اوپراتور جلوگیری کرده وط بعاً ضریب عملکرد سیستم را کاهش می دهد . یک راه حل مناسب برای حل این مشکل، دیفراست اوپراتور در زمانهای متوالی و متناوب و یا استفاده از سانسورهایی جهت تشخیص مقدار برفک وشروع عملیات دیفراست می باشد که متداولترین روش آن برای یخچال – فریزرهای خانگی، دیفراست الکتریکی است . در این پروژه مراحل طراحی یک یخچال ـ فریزر NOFROST که در آن از المنتهای برقی جهت دیفراست استفاده می شود، شرح داده شده است .