سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان بازوند – دانشگاه شهیدچمران.گروه فیزیک.اهواز.ایران
محمدتقی اعتبار – دانشگاه شهیدچمران.گروه فیزیک.اهواز.ایران
مجتبی مقبل الحسین – دانشگاه شهیدچمران.گروه فیزیک.اهواز.ایران

چکیده:

با استفاده از سامانه های اپتیک الکترونی پرتوهای الکترونی پرتوهای الکترونی رامی توان در یک نقطه کوچک متمرکزنمود.اگر یک اینچنین پرتوی با چگالی توان بالا به فلزی برخورد کند به سرعت همه پیوندهای شیمیائی آنرا در هم می ریزد.بر همین اساس می توان از پرتوهای الکترونی در فرایندهای جوشکاری استفاده نمود.در این مقاله شبیه سازی تفنگ الکترونی با کاتد شبه موئی یون گرمائی (ترمویونیک) برای جوشکاری الکترونی ارائه شده است.در این کار از کدمحاسباتیEBSLITE2.0 استفاده شدهاست.در نهایت به پرتو الکترونی شبیه سازی شده ای با شعاع پرتو۰/۳۸mm و چگالی توان۳/۵× ۶ ۱۰ W/cm2 دست یافتیم.