سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رویا غفاری – دانشگاه پیام نور واحد ساری
نساء محسنیان –
سعید صفاری امان – شرکت مخابرات خراسان رضوی
شهاب الدین شمشیربند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

هدف پروژه شبیهسازی رباتهای امدادگر در حوادث و رویدادهای ناگوار شهری است. به منظور کاهش میزان خسارت این وقایع مأمورین امدادگر متفاوتی سعی میکنند تا وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام دهند. یکی از مهمترین مسائل در سیستمهای چندعاملی نحوه برقراری ارتباط بین عاملها میباشد. بیشتر الگوریتمهای مورد استفاده در سیستمهای چندعاملی از قبیل تقسیم وظایف، مذاکره، یادگیری و جستجو، نیازمند شکلهای مختلف برقراری ارتباط بین عاملها میباشند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از یادگیری تقویتی در حداقل زمان ممکن بیشترین مصدوم نجات داده شود