سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خبات عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستم مدیریت جریان مواد (MFM) که جریان مواد در کارگاه را کنترل و مدیریت می کند مولفه ای کلیدی از سیستم های اطلاعاتی کسب و کار است. عموما این سیستم به عنوان برنامه نرم افزاری متمرکز اجرا می شود که به همین دلیل فراهم کردن کارائی، قدرت، انعطاف پذیری وinteroperabilityسیستم در محیط تولید کسب و کار الکترونیکی کاری مشکلاست. هدف این مقاله ارائه راه حلی برای طراحی و توسعه سیستمMFMمقیاس پذیر، قابل پیکربندی مجدد و توزیعی است.با استفاده از مفهوم خط تولید مجازی(VPL)خطوط تولید می توانند به صورت منطقی در فرایند محصولات متنوع پیکربندی و اجرا شوند. نمونه ها/ماژول هایMFM برای کنترل و مدیریت جریان مواد در خطوط تولید متناظر ساخته می شوند. به وسیله کاهش پیچیدگیMFMاز طریق استفاده از نمونه های MFMتجزیه شده و استفاده از مزایای پیکربندیفرایندهای هم خانواده، سیستم تولید می تواند زمان راه اندازی ماشین را کاهش دهد، زمان چرخه تولید را کاهش دهد و سرعت پاسخگوئی سیستم را بهبود دهد. علاوه بر آن عامل های چند گانه ۴ در نمونه هایMFMتجزیه شده مورد استفادهقرار می گیرند که به صورت مستقیم با سیستم هایworkflow کسب و کار تعامل دارند به طوریکه اطلاعات مصرف وانتقال مواد به موقع به سیستم های برنامه ریزی office-levelتحویل داده می شوند.