سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برق – کنترل
ناصر پریز – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی کریم پور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
ساناز مسچی – کارشناسی ارشد شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

در این مقاله یک الگوی جدید برای حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت براساس هارمونیک های جریان دیفرانسیل ارائه شده است نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با استفاده از این روش خوشه بندی در سیستم استنتاج فازی – عصبی می توان انواع خطاهای داخلی را تشخیص داد. همچنین می توان این خطاها را از جریان هجومی مغناطیسی تمایز داد. با بکارگیری روش خوشه بندی کاهشی در رله پیشنهادی و سپس بررسی نتایج شبیه سازی، سرعت و دقت این روش نشان داده می شود.