سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال اکبری – دانشجوی دکتری، عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدتقی احمدی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه یک برنامه برای تحلیل سدهای بتنی وزنی و قوسی درمحیط فرترن ۹۰ می باشد، از قابلیت های شی-گرایی نسبی فرترن برای کارایی ، سادگی، مدیریت حافظه، پایگاه داده ها استفاده فراوانی شده است. هندسه اولیه سد هم توسط طراح و هم توسط برنامه قابل تعییناست. برنامه بطور خوکار شبکه های المان محدود رابرای سد، تکیه گاه و مخزن برای حالات بارگذاری مختلف تولید می کند. خروجی های برنامه بصورت تانسور تنشها، تنشهای اصلی و تغییر مکان نقاط است. در این برنامه سعی شده است ساختار برنامه طوری طراحی شود که به سادگی قابل توسعه باشد. همچنین با تغییر چند پارامتر سد از حالت قوسی به وزنی تبدیل میشود.