سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن خراشادی زاده – گروه برق قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
آناهیتا جلیلی آزاد – گروه برق قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

این مقاله چگونگی کاربرد شبکه های عصبی را در تشخیص مناسب و صحیح نوسان توان نشان می دهد . هر تغییر ناگهانیدر ساختار یا بار یک شبکه قدرت موجب ایجاد نوسان در توان میشود . به منظور جلوگیری از عملکرد رله دیستانس در چنین شرایطی باید نوسان توان تشخیص داده شده و رله دیستانس قفل شود . تشخیص دهنده های معمول نوسان توان قادر به تشخیص نوسانات بالای توان نیستند علاوه بر این در صورتیکه خطایی در حین نوسان توان رخ دهد این تشخیص دهنده ها قفل رله دیستانس را حذف نمی کنند . روش پیشنهادی علاوه بر اینکه قادر به تشخیص نوسانات توان با سرعت بالا می باشد با منطق خاصی که در آن استفاده شده است در هنگام خطا بلاک رله دیستانس را آزاد می سازد .