سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داور درخشان – استایار (مهندسی مکانیک)
معین فرمهینی – دانشجوی کارشناسی (مهندسی مکانیک)

چکیده:

در این پژوهش طرح یک جعبه دنده CVT انتقال قدرت با تغییر دور پیوسته ) جدید بر اساس تکمیل طرح منتشر شده در ششمینکنفرانس ساخت و تولید(SMEIR) با کد ۴۰۴۹ که توسط همین مؤلف ارایه شده بود [ ۱])، پیشنهادشده است . همچنین برنامهای ) رایانه ای جهت تحلیل مکانیزم کلی که میتواند سرعت و شتاب زاویه ای تمامی خروجیها را ارایه دهد، نگاشته شده است. بعلاوه با یک تحلیل عددی ساده اندازه اعضاء بگونه ای محاسبه گردیده است که سرعتهای پیروها یکسان و شتاب زاویه ای آنها حداقل باشد . دربخش نتیجه گیری تفاوت اساسی دو طرح بیان شده است.