سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر موسویان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنع
مسعود قاسمی – دانشجوی دورة کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خوا
مجید بنی اسدی – دانشجوی دورة کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نص

چکیده:

استفاده از روبات ها در عملیات جستجو و نجات شهری به دلیل شرایط خطرناک و یا ناآشنای محل حادثه که توأم با ریسک نیز هست، راه کاری مناسب خصوصاً برای صرفه جویی در زمان می باشد، که اخیر اً مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله، به طراحی روباتی خواهیم پرداخت که با داشتن قابلیت های خاص بتواند از موانع نسبتا بلند عبور کرده، به راحتی از زمین های ناهموار بگذرد و در عین حال از مانورپذیری مناسبی برخوردار باشد . الگوی حرکتی این روبات از جانوری شش پا که به قابلیت مانور بالایی برخوردار بوده و حتی می تواند شیب های عرضی را با حداقل تغییر حالت بدنه تحمل نماید . پس از ارائة مبانی طراحی مکانیزم حرکتی روبات، به بررسی اجمالی سینماتیک و سینتیک این روبات خواهیم پرداخت . سپس با ارائةنتایج حاصل از مدل سازی و شبیه سازی کنترل مدارباز حرکت روبات در محیط نرم افزارهای SolidWorks وVisualNastran ، به نتیجه گیری می پردازیم