سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود فضلعلی – دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
عباس وفایی – دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
کامران زمانی فر – دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اگرچه استفاده از سخت افزارهای با قابلیت پیکربندی مجدد(RC) روز به روز در حال گسترش است، ولیکن هزینه زمانی لازم جهت پیکربندی آنها به ویژه در سیستمهای با قابلیت پیکربندی مجدد در زمان اجرا (RTR) زیاد می باشد. در این راستا روشهای گوناگونی جهت کاهش این هزینه ها ارائه شده است که در میان این روشها، فشرده سازی فریمهای پیکربندی مؤثرتربوده اند. در الگوریتم ارائه شده در این مقاله سعی شده است تا با ایجاد تغییراتی در روش فشرده سازی پویای LZSS و ارائه روشی جدید به نام LZFT نرخ فشرده سازی بهتری جهت کاهش سربار پیکربندی در سیستمهای پیکربندی مجدد در زمان اجرا حاصل گردد. نتایج بدست آمده نیز موید این مطلب است که این هدف حاصل شده است.