سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد دقیق – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سبزی – فارغ التحصیل کارشناسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درمقاله حاضر، روشهای مختلف به آب اندازی شناورها بحث شده و مقایسه اقتصادی و فنی در مورد انواع روشها صورت می گیرد. درمرحله دوم به طراحی سرسره از نظر هندسی، موارد تعیین شیب و طول قسمت شیب دار و هیدروستاتیکی، محاسبه نیرو و لنگر غوطه وری بازای طول پیشروی در داخل آب پرداخته شده است . اثر تغییرات شیب طولی بر روی نقطه چرخش و و نیروی عکس العمل در انتهای ساحلی ارزیابی شده و مورد بحث قرار می گیرد. در نهایتپیشنهادهایی برای محاسبه فشار های برای حالت به آب اندازی طولی واستفاده از کابلها برای مهار شناور در به آب اندازی ارائه خواهد شد.