سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام نجفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود صبائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سویچهای banyan دسته مهمی از سویچها می باشند و با توجه به امکان وقوع انواع خرابی ها در سویچها، افزایش دادن تحمل پذیری در برابر خرابی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. روشهای مختلفی برای مقابله با خرابی های بوجود آمده در سویچ ها ارائه شده است. در این مقاله یک ساختار مناسب برای سویچهای banyan تحمل پذیر خرابی ارائه می شود و تحمل پذیری آن بصورت کامل بررسی شده و با انواع مشابه خود نیز مقایسه می شود و نتایج این مقایسه نشان از مناسب بودن تحمل پذیری در برابر خرابی سویچ پیشنهادی دارد. در این مقاله از پارامتر قابلیت اطمینان(reliability) جهت مقایسه میزان تحمل پذیری در برابر خرابی استفاده شده است. علاوه بر بررسی قابلیت اطمینان سویچ پیشنهادی، میزان سخت افزار آن نیز با چند سویچ دیگر مقایسه می شود. سویچ پیشنهادی می تواند یک خرابی(خرابی لینک یا عنصر سویچ) را بطور کامل تحمل کند.