سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده ساناز جارالمسجد – دانشگاه تبریز، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی
حسین بهفر –
راضیه پوردربانی –
سمیه بهفر –

چکیده:

طراحی و جمعآوری اجزای مختلف یک سامانه ماشین بینایی، که بتواند با هزینههای پایین و امکانات سادهتر که یک کاربر غیر متخصص نیز بتواند از آن استفاده کند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق برای نیل به این خواسته، مجموعهای از اجزا ارایه شده است: تسمه نقاله با سرعت قابل کنترل توسط کامپیوتر، دوربین CCTV معمول در بازار، و نرم افزار IMAQ که عمل پردازش تصویر را انجام میدهد و قابلیت کنترل عملگرها جهت جداسازی محصول را داراست.سپس طراحی سیستم و محاسبه هزینهها انجام گرفته، توسعه و نصب آن صورت میگیرد. قدمهای مهم در طراحی، انتخاب دوربین، تعیین میدان دید، محاسبه رزولوشن، انتخاب لنز، انتخاب بورد رابط و سخت افزار مناسب آن و نیز طراحی و انتخاب نرم افزار میباشد. برای گرفتن ویژگیهای مورد نظر روی محصول با ابعاد ١ میلی متر، دوربین CCTV با ۵٢٠ TVLINE ، انتخاب شد و آزمایشات در مورد ۵٠ سیب زمینی یاد شده، انجام گرفت. و با توجه به رعایت اصول یاد شده، دستگاه مزبور با چنین ویژگیهای طراحی، ٩٨ % سیبزمینیها را سورت کرد