سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی خسروی – گروه کامپیوتر ، واحدسما آباده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آباده ، ایران
محمد یزدان شناس – گروه کامپیوتر ، واحدسما آباده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آباده ، ایران
محمدرضا وطن دوست – گروه کامپیوتر ، واحدسما آباده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آباده ، ایران

چکیده:
سیستم های خبره با هدف در دسترس قرار دادن مهارت های افراد متخصص، برای افراد غیر متخصص طراحی شده اند. این برنامه ها الگوی تفکر و شیوه ی عملکرد انسان را شبیه سازی می کنند و باعث نزدیکی عملکرد سیستم های خبره با عملکرد انسان یا فرد خبره می شوند. تا کنون سیستم های خبره ی گوناگون در زمینه ی علوم پزشکی ارائه شده و از این حیث یکی از علوم پیشتاز می باشد. سرعت عمل همواره در تشخیص و درمان بیماری سرطان دهان و در بهبود حال بیماران بسیار مؤثر می باشد، اما گاهی دسترسی به پزشکان متخصص برای بیماران وجود ندارد و از این رو طراحی سیستمی با دانش پزشک متخصص که تشخیص مناسب را به بیماران ارائه نماید. روش بررسی: در این مقاله یک سیستم خبره برای تشخیص سرطان دهان با استفاده از C# ارائه و در آن دانش لازم برای تشخیص به صورت قواعد در پایگاه دانش سیستم ذخیره شده است وبا توجه به پاسخهای کاربر احتمال سرطان را نمایش می دهد. یافته ها: در صورت عدم حضور خبرگان با استفاده از نرم افزارهای هوشمند می توان تاحد نسبتاً قابل اعتمادی به تشخیص و ارائه شیوه درمان پرداخت. نتیجه گیری: استفاده از سیستم های هوشمند و نیمه هوشمندی چون سیستم های خبره می تواند به صورت تصمیم یار در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.هر چند در حال حاضر به هیچ وجه نمی تواند جایگزین خبرگان شود.