سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوان صادقی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایر
جعفر حبیبی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایر

چکیده:

کاوش داده ها برای شناخت ویژگی های موجود در آن – حتی زمانی که تعداد داده های موجود اندک باشد – مساله ای است که سعی می شود در این مقاله راهکاری مناسب برای آن ارایه شود . در این راهکار سعی شده پایگاه دانش فازی به صورت اتوماتیک به گونه ای ساخته شود که ضمن داشتن دقت کافی، از تفسیرپذیری و شفافیت مناسبی برخوردار باشد . برای تولید این پایگاه دانش ، یک ساختار یادگیری ممتیکی، شامل دو مرحله ی یادگیری در طول دوره زندگی و تکامل ژنتیکی با ساختارهای متفاوت یادگیری در طول دوره زندگی طراحی شده است . ساختار کد کردن کروموزم ها به گونه ای صورت گرفته است که فضای جستجو را کوچک و موثر می نماید . بکارگیری روشی برای استفاده از دانش اولیه بدون کاهش گوناگونی نمونه های جمعیت، به همراه ایجاد ساختار متفاوت برای یادگیری در طول دوره زندگی بر اساس دو گون ه ی پرسشگر و نخبه از موارد جالب توجه است که توانسته نتیجه کار را به شکل محسوسی بهبود بخشد . در انتهای کار ساخت پایگاه دانش با این روش، برای سیستم پیش بینی حضور اشخاص در جلسات، بررسی شده است.