سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عاشوری – دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی
محمدعلی دوستاری – دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی
حامد ساجدی – دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای استخراج ویژگی از تصویر عنبیه با استفاده از تبدیل موجک سیملت نوع ۲ ، برای طراحی سیستمهای تعیین هویت ارائه شده است . در ابتدا، بررسی روی دقت سه سطح از ضرایب تبدیل موجک ، صورت گرفته (CV-CH-CD)است . در مرحله بهبود کیفیت، روش کلا سیک فیلتر وینر و یک روش جدید که ترکیبی از تعدیل کنتراست adjust و فیلتر میانگین است، استفاده می شوند . نتایج به دست آمده نشان می دهد که بردار ویژگی شامل مجموع دو سطح CV و CH با اعمال تعدیل کنتراست و فیلتر میانگین در مرحله بهبود کیفیت، دارای بیشترین دقت می باشد . برای مقایسه ن هایی، بردار ویژگی تصویر ورودی با بردار ویژگی تک تک تصاویر موجود در پایگاه داده مقایسه شده و از روی میزان شباهت دو کد، تشخیص هویت صورت می گیرد . . نتایج بدست آمده بیان کننده کارایی الگوریتم می باشد