سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک نجاریان – فوق دکترای مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی نویدبخش – دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
پدرام تقوی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، س

چکیده:

در روش درمانی همودیالیز، نرخ آبگیری (اولترافیلتراسیون) از پارامترهای مهم تعیین کفایت دیالیز است. پیشتر نرخ آبگیری به صورت متغیر وابسته و با تنظیم فشار طرفین غشایی (TMP) در صافی کنترل می شد که شامل عوارض ناشی از خطاهای روابط حاکم بود. در این تحقیق برای نسل آینده دستگاه همودیالیز IROST 2000A (اولین دستگاه دیالیز ساخنه شده کشور در فاز صنعتی)، سیستمی جهت کنترل نرخ اولترافیلتراسیون به عنوان متغیر مستقل (غیر وابسته) ارائه شده است. مکانیزم عملکرد سیستم به روش جریان سنجی (فلومتریک) است. اختلاف دبی خروجی و ورودی صافی بیانگر نرخ اولترافیلتراسیون است. به این منظور یک فلومتر تفاضلی طراحی شده که بر اساس اختلاف زمان تخلیه دو محفظه در ورود و خروج صافی عمل می کند. مزیت سیستم طراحی شده این است که بدون اعمال تغییرات اساسی در مدار هیدرولیکی دستگاه پیشین، قابلیت کنترل دقیق اولترافیلتراسیون را فراهم می سازد.