سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میشل محمودی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا نوروزیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با افزایش تعداد منابع تولید پراکنده (DG) 1 در شبکه های توزیع و در نتیجه پیچیده تر شدن کنترل و بهره برداری همزمان آنها، یکپارچه سازی بارها و منابع DG در شبکه های محلی موسوم به میکروشبکه ۲ مورد توجه قرار گرفته است . اتصال میکروشبکه های مختلف سبب افزایش قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت برق و بهره برداری مناسب تر از کلیه منابع DG موجود می شود . در تحقیقات ۳ EPRI و سایر مطالعات چند سال اخیر، میکروشبکه های DC به عنوان بهترین ساختار برای ایجاد و توسعه میکروشبکه ها در آینده پیشنهاد شده اند . اتصال دو میکروشبکه DC تا کنون در تحقیقات گذشته مطرح نشده است . در این مقاله، اتصال دو میکروشبکه DC با استفاده از یک مبدل رابط DC/DC بررسی و مدلسازی شده است . هدف این مقاله، طراحی یک سیستم کنترل مناسب برای مبدل رابط DC/DC جهت اتصال دو میکروشبکه DC است . تنظیم مناسب توان اکتیو انتقالی بین میکروشبکه های DC در مقدار برنامه ریزی شده و حذف اثرات متقابل میکروشبکه های DC
فرض به عنوان اهداف سیستم کنترل مبدل رابط DC/DCشده اند . نتایج شبیه سازی های مختلف بیانگر توانایی سیستم پیشنهادی در در دستیابی به اهداف مذکور می باشد . صحت مدلسازی از طریق مقایسه نتایج شبیه سازی ها با روابط تحلیلی تصدیق شده است .