سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قمرناز تدین تبریزی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی
سعید ستایشی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد مولوی کاخکی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله یک مدل اتوماتای سلولی برای بازشناسی الگو مورد بررسی قرار می گیرد. نوع خاصی از اتوماتای سلوی تحت عنوان اتوماتای سلولی با جذب کننده جندگانهMACA)به منظور طراحی شناسنده الگو به کار برده شده که برای دستیابی به MACAمطلوب از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که این شناسنده از نظر ظرفیت حافظه نسبت به شبکه هاپفیلد کارایی بیشتری دارد .