سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خیاطزاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دربسیاری از اعمال پردازشی خصوصا پردازش سیگنالهای دیجیتال D.S.P عمل ضرب به صورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین وجود یک واحد محاسباتی که ازالگوریتم خاصی جهت سرعت بخشیدن بهعمل ضرب استفاده کندمی تواند به عنوان یک مزیت بزرگ برای میکرویی که این واحد محاسباتی را در اختیار دارد به حساب آید دراین مقاله با ایده گرفتن از الگوریتم Wallace tree ساختار درختی جدیدی را با استفاده از سلولهای CSA مطرح می کنیم و به مقایسه تاخیر آن با ضرب کننده های آرایه ای می پردازیم