سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
ویدا اردوی نیار – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا زارع فتین – استادیار
مهدی نوشیار – استادیار

چکیده:
دراین مقاله یک فیلترپایین گذرGm-C باخطینگی بالا و توان مصرفی پایین برای گیرنده WiMAXدرتکنولوژی cmos 45nm ارایه شدها ست دراین مقاله با ارایه یک تکنیک مداری اعوجاج ناشی ازعدم تطابق تغییرات سیگنال درطبقه Gm خطی تا حدودی برطرف شده است Gm خطی ارایه شده به عنوان بلوک پایه ای دراین فیلتر استفاده شده است و قادر به رسیدن به خطینگی بالا میباشد فیلتر طراحی شده با استفاده ازطبقه Gmخطی ارایه شده ازدرجه ۳ وازنوع باترورث می باشد نتایج شبیه سازی برای پهنای باند ۱۰MHZ نشان میدهد که IIP3فیلتربرابر ۲۹٫۶۵dBm چگالی نویز درداخل باند برابر ۲۲۶nV/√Hz وتوان مصرفی آن برابر ۱۰٫۸mW است منبع تغذیه استفاده شده درپروسه برابر۱ولت انتخاب شده است