سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر رشیدی ابراهیم حصاری – کارشناس ارشد فیزیک دریا- دانشگاه تربیت مدرس
علی عسگری فلاح – کارشناس ارشد فیزیک دریا- دانشگاه تربیت مدرس
مینا ایزدی – کارشناس کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی نحوه گردش آب در دریاچه‌ی ارومیه، از یک مدل عددی سه بعدی مبتنی بر معادلات مقدّم، در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه‌ی قائم سیگما استفاده گردید. برای حل معادلات مدل از روش عددی تفاضل متناهی استفاده شد.
این مدل با استفاده از اطلاعات باد منطقه، همچنین دبی رودخانه‌های آجی‌چای، سیمینه‌رود و زرینه‌رود، و توپوگرافی بستر دریا، اجرا شد و خطوط جریان میانگین فصلی گردش آب برای دریاچه‌ی ارومیه رسم گردید. سپس نتایج حاصل از مدل سه بعدی نوشته شده با نتایج مدل عددی دوبعدی Mike21 مقایسه گردید. جهت ارئه تحلیلی بهتر از این مقایسه، در ۴ نقطه مختلف دریاچه میدان جریان حاصل از خروجی دو مدل با هم مقایسه گردید.