سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سخی محمد محمدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
محسن کاهانی –

چکیده:

سایت های IT مدارس بصورت شبکه محلی بوده و از طریق سرور محلی با اینترنت ارتباط دارند. با مدارس بصورت شبکه محلی بوده و از طریق سرور محلی با اینترنت ارتباط دارند. با IT مدارس و انبوه کاربران همزمان، استفاده از سیستمهای مدیریت آموزشی تحت وب با وضع موجود، جهت ارائه محتوای آموزشی،نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده،براساس توزیع محتوا در سایتهای محلی مدارس بنا
شده و ضمن اینکه تمام جنبه های یک سیستم آموزشی تحت وب را داراست، نیازهای فراگیران را بصورت محلی برطرف کرده و ارتباط با اینترنت را به حداقل زمان کاهش می دهد. این سیستم شامل یک سیستم عمومی و چندین سیستم محلی است، سیستم عمومی بر روی سرورعمومی در اینترنت نصب شده و سیستمهای محلی بر روی سرورهای محلی در سایتهای محلی مدارس قرارمیگیرند. سیستم های محلی با سیستم عمومی با استفاده از تکنولوژی سرویسهای وب ارتباط داشته و اطلاعات لازم را مبادله میکنند.