سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی قائمی – سرهنگ خلبان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهرا
محمدرضا علیرضایی – موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا

چکیده:

در این مقاله برای ارزیابی ایمنی در صنعت حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) و سازمان نیروی هوایی ارتش جمهوریاسلامی ایران روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) پیشنهاد شدهو یک نظام ارزیابی ایمنی که برای کلیه سطوح سازمان مناسب خواهد بود ارائه می شود. برای این منظور گام های اساسی که در ایجاد نظام ارزیابیایمنی لازم است، تشریح و تبیین می گردد. این گام ها به ترتیب شامل تعیین سطوح ارزیابی، تدوین شاخص های ارزیابی،طراحی و ساخت مدلهای ارزیابی و توسعه تحلیل های ارزیابی ایمنی است. به علاوه، طراحی و ساخت مدل های ریاضی مناسب برای اندازه گیریایمنی کلیه سطوح، با توجه به شاخص های تدوین شه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به قابلیت های متعدد تکنیک تحلیل پوششی داده ها، این روش تشریح مبنای اندازه گیری قرار خواهد گرفت.