سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول امیرفتاحی – استادیار دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
سارنگ کاظمی نیا – پژوهشکده میکرو الکترونیک دانشگاه ارومیه
مجید محمودوند – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

چکیده:

این مقاله یک پروسه جدید تمام اتوماتیک را برای یافتن دنده جور در دو طرف میله موجگیر خودرو ی پژو ارایه م ی کند . میله موجگیرکه بر ای میرا کردن نوسانات پیچشی جاده دراکسل عقب خودرو نصب م ی شود ، به منظور داشتن عملکرد صحیح باید از محل دنده جور در خودرو مونتاژ شود . در این روش از تکنیکها ی نوری جهت تعیین دنده جور استفاده شده است . از مزایا ی روش ارایه شده علاوه بر اتوماتیک شدن خط تولید م ی توان به افزایش دقت و سرعت تولید ، حذف هزینه ها ی نیرو ی انسا نی و قیمت پیاده ساز ی بسیار کمتر در مقایسه با نمونه ها ی مشابه خارجی اشاره کرد.