سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان ابوالحسنی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد عفیفی – مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران
غلامحسن روئین تن –

چکیده:

در این مقاله یک پیش تقویت کنندهCMOSبرای استفاده در سمعک های مدار مجتمعHA) ارائه می شود . ساختار مدار بصورت کام ً لا تفاضلیFD) طراحی شده که اتصال مستقیم آن را به دیگر ط بقات یک سیستم پردازش سیگنال تفاضلی امکانپذیر می کند . با بکارگیری این ساختار مولفه های زوج اعوجاج هارمونیکی ولتاژ خروجی کاهش داده و THD کمتر از dB-50شد . استفاده از تکنی کهای تبدیل ولتاژ به جریان و فیدبک جریانی در طبقه بهره ، همچنین بکارگیری یک طبقه تفاضلی ساده در حلقه های کاهنده آفست و فیدبک مد مشترک خروجی ، کاهش توان مصرفی را امکان پذیر نموده است . با قرار دادن یک مقاومت بسیار بزرگ (بالاتر از ١٠٠ مگا اهم) در ورودی تقویت کننده که بوسیله یکOTA و تکنیک تقسیم جریان طراحی شده ، نقطه کار مدار تعیین و پهنای باند م ورد نظر فراهم شد . شبیه سازی مدار با استفاده از پارامترهای تکنولوژی۰/۸μm و ولتاژ تغذیه ۱/۵ولت انجام شد. نتایج نشان داد که توان مصرفی کل مدار در حدود ٣٥ میکرو وات می باشد