سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا نجفی – دانشجوی دکترا دانشجوی هیئت علمی دانشگاه بیر ج ند
محمدرضا میرسپاسی – دانشجوی کارشناسی ا رشد دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک کنترل کنندة خود تنظیم فازی جدید جهت کاربرد در حلقه های کنترل یک سیستم جریان مستقیم فشار قوی (HDVC) . طراحی و آزمایش گردیده استروش منطق فازی مورد استفاده با بکارگیری قواعد فازی مبتنی بر براهین منطقی ساده تجربی، بهره ها و ثوابت زمانی کنترل کننده های PI سیستم را انتخاب می کند . همچنین برای اجتناب از تغییر وضعیت ناگهانی سیستم کنترل اینورتر ( تغییر از مد کنترل زاویه خاموشی ثابت به مد کنترل جریان ثابت هنگام بروز خطا ) یک تغییر دهنده وضعیت کنترل فازی بکار گرفته شده است . استفاده از سیگنال های خطا و تغییرات خطا در شرایط مختلف بهره برداری می شود . نتایج شبیه سازی، نشان دهندة بهبود پاسخ های سیستم با کنترل کننده پیشنهادی در مقایسه با روش مرسوم می باشد