سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر قصاب زاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا مقدمیان – دانشکدة فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

جبرانسازهای سری در خطوط انتقال قدرت نقش مهمی در کنترل میزان قدرت انتقالی، میرا نمودن نوسانات ناشی از خطاها، تنظیم ولتاژ در نقاط مختلف شبکه، افزایش سرعت پاسخ سیستم به فرمانها وغیره دارد . امروزه مطرح ترین جبرانساز سریTCSC( خازن سری کنترل شونده با تریستور ) می باشد؛ کنترل TCSCو شبیه سازی عملکرد آن در سیستم قدرت جهتشناخت بهتر قابلیتهای TCSC ، استفاده بهینه از آن و بررسی اثرات آن بر کیفیت کار سیستم ضروری است . این مقاله شامل دوبخش می باشد؛ در بخش اول TCSC و درایورش در نرم افزار Psim شبیه سازی شده و شکل موجهای جریانها و ولتاژهای تولید شده مورد بررسی قرار گرفت، بمنظور شبیه سازی عملکرد TCSC روش نوینی جهت کنترل زاویه آتش آن ارایه شده است . در بخش دوم جهت کنترل TCSC یک کنترلر مقاوم در برابر اغتشاشات بر اساس روش بهینه سازی نرم ∞ H مطرح شده است؛ مزیت این کنترل کننده بر کنترل کنندههای تا به حال طراحی شده اینست که طراحی آن بگونه ای بوده است که هم مقاومت و هم میرایی سیستم را در برابر اغتشاشات بهبود می بخشد .