سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عنایت رجبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر
محسن کاهانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر

چکیده:

تکنولوژیهای مختلفی برای نحوه ارتباط دستگاهها و کامپیوترهای شخصی در شبکه سازی خانه ها مطرح شده است . با مطرح شدن این تکنولوژیها و مسایل مختلفی که ممکن است در یک شبکه خانگی مورد توجه قرار گیرد مانند رقابت سرویس ها برای سرویس دهی، اولویت بندی سرویس ها، مد یریت خطاهای محتمل در یک شبکه خانگی و … نیاز این زمینه را به یک مدیریت کارا سوق می دهد . Jini یکی از این تکنولوژیهاست . در این مقاله هدف آنست که یک پایگاه اطلاعاتی مدیریتی برای این تکنولوژی شبکه خانگی طراحی شود . بدین صورت که با کمک طراحی یک پایگاه اطلاعاتی مدی ریتی ١ برای عناصر اصلی بکار رفته در شبکه خانگی Lookup Service ) Jini ها،فراهم کنندگان سرویس و مشتری ها ) و تعریف متغیر های آن ، مدیریت شبکه و خطا را در این تکنولوژی بررسی کرد