سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد میرهاشمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت , دانشکده مهندسی نفت امیدیه
ابوذر میرزائی پیامن – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت , دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

طراحی BHA در حفاری های جهت دار سازند های جنوب غربی ایران مهم ترین جنبه حفاری جهت دار برای حفاری مسیر مشخص شده می باشد . کنترل زاویه آزیموت وAngle در چاههای جهت دار حین چرخش رشته، با طراحی مناسب BHA و بکار بردن پارامترهای مناسب حفاری امکان پذیر است . از جمله پارامترهای در دسترس که در زاویه گرفتن چاه و در BHA های مختلف موثر هستند می توان به : اندازه پایدارکننده ها، قطر و طول لوله وزنه ها، وزن روی مته، سرعت چرخش رشته و سرعت نفوذ مته اشاره کرد که کم و زیاد کردن مقادیر آنها باعث تغییرات انحنا و زاویه حفره می گردد . از سایر پارامترهای موثر نیز میتوان سختی سازند، نفوذ پذیری و شیب سازند را نام برد که کنترل آنها خارج از توانایی حفار می باشد . در این مقاله با استفاده از سه روش Fulcrum,Stabilization وPendulum ، و مطابقت خصوصیات آنها با سازندهای جنوب غربی ایران همچون گچساران و آسماری، سعی در طراحی BHA مناسب برای حفاری انحرافی با شعاع بزرگ ۶-۱(ft 100 deg ) در این سازندها شده است