سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد ناطق – دانشیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی شنکایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حمید سلیمانی مهر – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طراحی بندها به کمک رایانه CAFD میتواند واسطی برای برنامههای طراحی به کمک رایانه CAD و ساخت به کمک رایانه CAD باشد. تولید مدولهای برنامه طراحی بند، شامل طراحی برنامه هوش مصنوعی سیستم خبره جهت طرح ریزی بند و انتخاب المان از کتابخانه بندهای مدولار، پایهای برای تولید سیستم جامع طراحی بندها به کمک رایانه است. پس از طرحریزی و انتخاب المان بند، مدولهای دیگری نیاز است تا به جایگذاری المان و تولید خروجی بپردازد. این تحقیق تنها به بررسی روشهای بکارگرفته شده در طرحریزی بندها به کمک سیستمهای خبره و ارائه سیستم خبرهای جدید میپردازد.