سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عبدالرسول تلوری – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

سیل یک اتفاق ناگهانی و رویدادی سریع و مخرب است که هرساله در نقاط مختلف جهان و کشور باعث بروز خسارات جانی و مالی محسوس و نامحسوس فراوان می شود کنترل و یا کاهش این عوارض مخرب و ویرانگر نیازمندمطالعه صحیح و دقیق می باشد بنابراین برای مدیریت جامع مهار و کاهش خسارات سیل قبل از هر چیز باید مناطق سیل خیز در درون حوزه و همچنین عوامل موثر و یا تشدید کننده آن را شناسایی نموده تا بتوان ابتدا با اقدامات مناسب ابخیزداری اعم از سازه ای غیرسازه ای و یا تلفیقی از آنها شدت سیلخیزی حوزه را کاهش داد و د رمرحله بعد روشهای مهار و کاهش میزان خسارات را تعیین نمود. در مقاله حاضر به منظور معرفی روشی برای تعیین سیل خیزی و سپس اولویت بندی زیرحوضه ها از نظر اهمیت اجرای عملیات ابخیزداری و کنترل سیلاب مطالعات انجام شده در طرح جامع کنترل سیلاب در استان لرستان با لحاظ جنبه های سه گانه ا شاره شده مورد بررسی قرار گرفت از میان روشهای موجود جهت اولویت بندی زیرحوضه ها از نظر شدت سیلخیزی از یک روش انتخابی استفاده گردد که نتایج در مقایسه با مشاهدات تاریخی از قابلیت خوبی برخوردار بودهاست.