مقاله طرحي براي طبقه بندي قصه هاي مربوط به «مرگ خارق العاده» (در متون عرفاني منثور تا پايان قرن ششم هجري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۷۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: طرحي براي طبقه بندي قصه هاي مربوط به «مرگ خارق العاده» (در متون عرفاني منثور تا پايان قرن ششم هجري)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرامت
مقاله طبقه بندي
مقاله ولي
مقاله عرفان
مقاله تصوف
مقاله گونه
مقاله صاحب کرامت و صاحب واقعه
مقاله مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از انواع قصه هاي کرامت، قصه هاي مربوط به مرگ است. مرگ اوليا نيز مانند ساير بخش هاي زندگي آن ها، در هاله اي از امور خارق العاده قرار دارد. از آن جا که تاکنون کوشش جدي در زمينه طبقه بندي اين قصه ها انجام نشده است، در اين تحقيق طرحي نسبتا جامع و دقيق براي اين منظور ارايه مي شود. در تحقيق حاضر بيش از بيست و هشت گونه از مرگ هاي خارق العاده طبقه بندي شده است. براي هرگونه از قصه ها اطلاعاتي جامع در مورد پي رنگ، صاحبان کرامت و صاحبان واقعه، ترکيب ها، نکته ها و منابع آن ها، بطور منظم و مرتب ارايه مي شود و به اين ترتيب حجمي عظيم از اطلاعات بآساني در دست رس قرار مي گيرد. براي طبقه بندي قصه ها از روش آرنه – تامپسون استفاده شده و داده هاي تحقيق، از سيزده متن منثور عرفاني، تا پايان قرن ششم، فراهم آمده است.