مقاله طرحي جديد براي برداشت بوته عدس ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: طرحي جديد براي برداشت بوته عدس ايراني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدس
مقاله ماشين برداشت عدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش معمول برداشت عدس در ايران با دست است که در حدود ٣٠٠ کارگر  ساعت براي برداشت يک هکتار در آن ضروري مي باشد. در کشورهاي پيشرفته اي مانند کانادا و آلمان ارقام پابلند عدس کشت شده و با کمباين غلات (همراه با تنظيمات اختصاصي) برداشت مي شود. برداشت عدس ايراني با کمباين غلات به عللي مثل پاکوتاه بودن آن و ريزش زياد به خاطر نوسانات شانه برش غيرممکن مي باشد. سطح زير کشت عدس در ايران در حدود ٢٢٥ هزار هکتار مي باشد که براي برداشت آن در حال حاضر نيروي انساني فوق العاده اي لازم است. علاوه بر آن در روش حاضر در حدود ١٥% از محصول از بين مي رود (برداشت و انتقال به خرمنکوبي به صورت دستي انجام مي شود). در اين مطالعه وضعيت برداشت در ايران بررسي شده و جوانب مختلف امر از جمله مشخصات فني دستگاه هاي موجود (مزايا و معايب) همراه با وضعيت کشاورزي ايران در نظر گرفته شده است و در آن طرح مناسبي براي شرايط غالب، پيشنهاد گرديده است. بعد از ساخت به منظور تعيين متغيرهاي موثر بر افت محصول (متغير وابسته) آزمايش هاي جداگانه اي بر مبناي طرح کاملا تصادفي با تيمارهاي شعاع غلطک جلو، سرعت پيشروي و سرعت محيطي غلطک جلو انجام شد. بررسي ها نشان دادند که اثر شعاع غلطک جلو و شاخص سينماتيک (نسبت سرعت محيطي به سرعت پيشروي) بر افت محصول در سطح احتمال %۱ معني دار است. به طور کلي شعاع غلطک جلو١٥سانتي متر و شاخص سينماتيکي ۳٫۲۲ با افت حداقلي معادل %۴ به عنوان مناسب ترين حالت در نظر گرفته شد.