سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیداحسان ملیحی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله برآنیم تا با ارائه طرحی انگیزشی, هر یک از اعضای زنجیره عرضه که دارای موجودیتی مستقل به لحاظ قانونی و وابسته به لحاظ عملیاتی و اطلاعاتی هستند را به سمت به اشتراک گذاری اطلاعات جهت کاهش پدیده اثر شلاقی که مولود عدم شفافیت اطلاعات صحیح در زنجیره است سوق دهیم. الگوی ارائه شده باعث خواهد شد تا تمام اعضا به طور یکسان از منافع به اشتراک گذاری اطلاعات استفاده کنند. و این امر خود منجر به ایجاد انگیزه در اعضا پایین دستی زنجیره عرضه, که بدون استفاده از این مدل انگیزشی کمترین منافع را از به اشتراک گذاری اطلاعات کسب می نمودند, برای به اشتراک گذاری اطلاعات خواهد شد.