سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم امیر مزلقانی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمود سلماسی زاده – پژوهشکده الکترونیک، دانشگاه صنعت شریف
جواد مهاجری – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم های پرداخت الکترونیکی که تاکنون ارائه شده اند، قادر نیستند ویژگی های گمنامی، پرداخت دقیق و عدم وابستگی امنیت به غیر قابل نفوذ بودن وسیلهذخیره را، به طور همزمان برآورده سازند. در این مقاله طرحی پیشنهاد شده است که ضمن حفظ گمنامی کاربرد، امکان پرداخت دقیق را فراهم می آورد و در ضمن امنیت آن وابسته به غیر قابل نفوذ بودن وسیلهذخیره نبوده و هر گونه نفوذ به وسیله ذخیره سبب شناسایی کاربر مختلف می گردد. در طرح ارائه شده وسیله پرداخت جدیدی به نام choin معرفی می گردد. choin ویژگی هایی ما بین سکه و چک الکترونیکی دارد. در طرح ارائه شده ، کاربر choin بامبلغ خاصی را از بانک برداشت می نماید. سپس او قادر خواهد بود هر مبلغی را تا سقف آن choin را پرداخت نمایدو باقیمانده choin به حساب او افزوده می شود.