سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
هادی زیبنده – شرکت برق منطقه ای مازندران
عاطفه اسحاقی گرجی – آموزش و پرورش مازندران

چکیده:
این مقاله یک تکنیک جدید برای فیلترینگ تصاویر نویزی با استفاده از روش آتوماتای سلولی (CA) ارائه می کند دو الگوریتم اراده شده است. در اولین الگوریتم میزان اختلاف همسایگان MOOR از پیکسل مرکزی محاسبه می شود و بعد از این فاصله ها به صورت صعودی مرتب می شوند و مقدار سلول مرکزی با استفاده از قانون های CA به روزرسانی می شود. در الگوریتم دوم مقادیر همسایگان MOOR پیکسب مرکزی نوشته و به صورت صعودی مرتب می شوند و بعد مقدار ماکزیمم و مینیمم حذف شده و مقدار پیکسل مرکزی بروزرسانی می شود و در نهایت این الگوریتم با الگوریتم های دیگری که برای کاهش نویز به کار می رود مقایسه می شود و این مقایسه بر اساس PNSR و در نهایت این مقایسه نشان می دهد که فیلتر مبتنی بر CA پیشرفت قابل توجهی نسبت به روش های فیلتر استاندارد ارائه می کند.