سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرتضی کوکبی – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این مقاله به بررسی محتوا و سرفصلهای درس «آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری» که یکی از درسهای رشته کتابداری و برخی دیگر از رشته ها است، می پردازد.
نگارنده معتقد است ماهیت سرفصل های این درس مبتنی بر ضرورات و واقعیات زمان کنونی نیست، به طوری که هیچ اشاره ای به فناوری اطلاعات و چگونگی به کارگیری آن نشده است.
نگارنده پیشنهاد می کند این درس با سرفصل جدیدی به نام «آموزش کاربران کتابخانه» یا «سواد اطلاعاتی» تغییر داده شود. و در نهایت با توجه به گستردگی مبحث آموزش کاربران پیشنهاد می کند این درس به شکل دو یا سه درس مجزا ارائه شود. ضمن اینکه نه تنها درسها نسبت به هم دارای پیش نیاز باشند، بلکه گذراندن درسهای مذکورحالت اجباری نیز داشته باشد.